Antwoord van de dagJoyce HulstMijn vrouw kreeg altijd algemene heffingskorting. Vervalt die korting nu ze AOW krijgt?

Stuur deze pagina door:

sluit
Annuleren

Mijn vrouw kreeg altijd algemene heffingskorting. Vervalt die korting nu ze AOW krijgt?

Thumbs up 6 Thumbs down 2 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

Mijn vrouw is altijd huisvrouw geweest en kreeg elk jaar van de Belastingdienst de algemene heffingskorting uitbetaald. In 2010 is zij 65 jaar geworden en moesten we de heffingskorting terugbetalen, omdat zij nu dus eigen inkomsten heeft. Is dit een truc van de Belastingdienst om meer belasting te heffen? Voor AOW’ers met een klein aanvullend pensioen, is dat een behoorlijke financiële tegenvaller. Klopt deze gang van zaken? Ik moet nu een jaar lang maandelijks € 75 terugbetalen. Dat is een flink bedrag in deze toch al dure tijd.
Er zal wel niets aan te doen zijn en het zal volgens de Belastingdienst wel kloppen, maar misschien kan met mijn verhaal voorkomen worden dat andere toekomstige 65-plussers ineens voor verrassingen komen te staan.

A., Elst

Algemene heffingskorting
De algemene heffingskorting is een korting op de te betalen inkomstenbelasting en de premie volksverzekering. De algemene heffingskorting is een vast bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen. Als je werkt of een uitkering hebt dan houdt je werkgever of de uitkeringsinstantie rekening met de algemene heffingskorting bij de betaling van je loon of je uitkering. De algemene heffingskorting over het jaar 2012 voor iemand jonger dan 65 jaar bedraagt € 2.033 en voor iemand ouder dan 65 jaar € 934.

Uitbetaling algemene heffingskorting
Als je geen of een laag inkomen hebt, dan heb je mogelijk recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting. Of je de algemene heffingskorting uitbetaald krijgt is afhankelijk van de belasting die je fiscale partner betaald. Als je fiscale partner voldoende belasting betaalt dan krijg je de algemene heffingskorting uitbetaald door de belastingdienst.

Voorwaarden uitbetaling algemene heffingskorting:
Je moet aan de volgende voorwaarden voldoen om de algemene heffingskorting te ontvangen:

  • Je hebt geen inkomen of het inkomen ligt lager dan het normbedrag om de algemene heffingskorting uitbetaalt te krijgen
  • Je hebt in het kalenderjaar van uitbetaling meer dan 6 maanden dezelfde fiscale partner
  • Het inkomen van je fiscale partner is na aftrek van eventuele aftrekposten hoger dan het normbedrag.

Als je aan alle voorwaarden voldoet heb je recht op de uitbetaling van de algemene heffingskorting.

AOW en de algemene heffingskorting
Je geeft aan dat je partner nu AOW ontvangt. Dit houdt in dat zij zelf een inkomen heeft. De Sociale Verzekering Bank (SVB) keert haar nu een zelfstandig recht op AOW uit. Bij de uitbetaling houdt de SVB nu standaard rekening met de algemene heffingskorting. Indien je vrouw alleen AOW ontvangt dan zal zij, doordat de SVB rekening houdt met de algemene heffingskorting, bijna geen belasting verschuldigd zijn over haar AOW-uitkering. Het is dus niet zo dat de algemene heffingskorting is vervallen, maar het is zo dat de SVB over het bedrag van de algemene heffingskorting geen belasting inhoudt.

Advies
Naast de algemene heffingskorting bestaat er ook een ouderenkorting. Als het verzamelinkomen per belastingplichtige niet hoger ligt dan € 35.450 dan heb je hier mogelijk recht op. Vraag deze korting aan indien dit van toepassing is.

Anderen bekeken ook...
Heb ik als huisvrouw en moeder ook recht op algemene heffingskorting?
Fiscaal partnerschap
Weet u wat uw pensioen inhoudt?

Thumbs up 6 Thumbs down 2 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

Terug naar overzicht

Joyce geeft antwoord

Joyce houdt zich bezig met de dienstverlening van betalingsverkeer. Zij geeft antwoord op betalings-vragen.

ING PensioenWijzer

Weet u hoe uw pensioen is geregeld? De ING PensioenWijzer helpt u met vragen over uw pensioen.

Artikelen over pensioen

Uw pensioen bouwt u meestal ongemerkt op terwijl u werkt. Bekijk de rubriek Pensioen. Zo weet u wat u kunt verwachten.

Financieel fit

Financieel fit is uw geldzaken op orde hebben én houden. Nu, en met het oog op de toekomst.

ING is supporter van spaarders

Waar u ook voor spaart, de ING support u op alle mogelijke manieren. Met slimme tools, deskundig advies en leuke acties....

Test uw financiële kennis

Benieuwd naar uw financiële kennis? Doe de FQ-test met vragen over wonen, sparen, beleggen en verzekeren.