BelastingenAlle heffingskortingen

Stuur deze pagina door:

sluit
Annuleren

Alle heffingskortingen

Weet waar u recht op heeft en benut uw korting

Thumbs up 525 Thumbs down 80 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

In het kort

Nederland is een land waar belasting betalen de norm is. Daar staat tegenover dat u wel enkele netto bedragen weer mag aftrekken van de belasting die u betaalt. U heeft recht op deze zogenaamde heffingskortingen als u aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zoals het hebben van inkomen uit werk, of als u jonge kinderen heeft, alleenstaand bent of doorwerkt na uw pensioenleeftijd.

Overzicht heffingskortingen 2013 

Soort heffingskorting Maximale korting 2013
1. Algemene heffingskorting* € 2.001
2. Arbeidskorting* € 1.723
3. Inkomensafhankelijke combinatiekorting* € 2.133
4. Alleenstaande ouderkorting € 2.266
5. Jonggehandicaptenkorting € 708
6. Ouderenkorting € 1.032
7. Alleenstaande ouderenkorting € 429
8. Werkbonus € 1.100
9. Levensloopverlofkorting* Afhankelijk van aantal jaren inleg
10. Ouderschapsverlofkorting* Afhankelijk van aantal opgenomen uren
11. Maatschappelijke beleggingen Afhankelijk van het saldo
12. Beleggingen in durfkapitaal Afhankelijk van het saldo

* Fiscaal partner
Heeft u een fiscaal partner en kunt u zelf de specifieke heffingskorting niet geheel benutten? Misschien kan uw fiscale partner wel een gedeelte van de korting benutten. Let op! Hierbij kan nooit méér heffingskorting uitbetaald worden dan uw fiscale partner aan belasting betaalt.


Algemene heffingskorting
Heeft u voldoende inkomsten of vermogen? Dan heeft u recht op de algemene heffingskorting. Bent u jonger dan 65 jaar dan is de algemene heffingskorting maximaal € 2.001. Bent u ouder dan 65 jaar dan is de algemene heffingskorting maximaal € 1.034.

Arbeidskorting
De arbeidskorting is afhankelijk van het hebben van werk. Heeft u inkomsten uit loondienst, als zzp'er of uit een onderneming? Dan heeft u recht op de arbeidskorting. Als uw inkomen onder  € 40.248 ligt, profiteert u maximaal van de arbeidskorting (€ 1.723). Is uw inkomen hoger € 69.573 dan is de arbeidskorting € 550.

Als beide fiscale partners werken kunnen zij beiden aanspraak maken op de arbeidskorting. Werkt u beide parttime? Dan is dit wellicht voordeliger.


Tabel arbeidskorting

Arbeidsinkomen meer dan... Arbeidsinkomen niet meer dan... Arbeidskorting
- € 8.816 1,827% x arbeidsinkomen
€ 8.816 € 18.502 € 161 + 16,115% x (arbeidsinkomen - € 8.816)
€ 18.502 € 40.248 € 1.723
€ 40.248 € 69.573 € 1.723 - 4% x (arbeidsinkomen - € 40.248)
€ 69.573 - € 550

Let op: heeft u in 2013 de AOW-leeftijd bereikt? Dan verandert het tarief. U betaalt namelijk geen AOW-premie meer met ingang van de maand waarin u AOW krijgt. Dit heeft gevolgen voor het bedrag van de arbeidskorting.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting
Werken u en uw partner allebei en behoort er tot uw huishouden tenminste 6 maanden een kind, geboren na 31 december 1999? Dan is deze heffingskorting van toepassing voor de minstverdienende partner. Ook is deze korting voor alleenstaande ouders met de zorg voor kinderen onder de 12 jaar. Bij een minimaal inkomen** van € 4.814 is de korting € 1.024. De korting is maximaal € 2.133 bij een inkomen van € 32.539 of hoger voor de minst verdienende partner.

Let op! Als een alleenstaande ouder gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat, dan verliest deze mogelijk deze heffingskorting.

** Deze inkomensdrempel geldt niet voor zelfstandig ondernemers


Alleenstaande ouderkorting
Vanaf 2011 zijn de alleenstaande ouderkorting en de aanvullende alleenstaande ouderkorting samengevoegd. U heeft recht op de alleenstaande ouderkorting als u aan een aantal voorwaarden voldoet. Een belangrijke voorwaarde is dat u een kind heeft dat op 1 januari 2013 jonger was dan 18 jaar. De alleenstaande ouderkorting is dan € 947.

Werkt u en heeft u een kind dat op 1 januari 2013 jonger was dan 16 jaar? Dan heeft u recht op een verhoging van maximaal € 1.319. U heeft zo recht op een korting van 4,3% van het arbeidsinkomen met een maximum van € 2.266. Vanaf een arbeidsinkomen van € 30.674 bereikt u de maximale korting. Het kind moet ten minste 6 maanden op uw adres zijn ingeschreven.

Let op! Is uw kind ouder dan 16 jaar, maar jonger dan 27 jaar? Dan moet u aantonen dat u ten minste € 408 per kwartaal bijdraagt aan het levensonderhoud van uw kind.

Jonggehandicaptenkorting
Wie een Wajong uitkering ontvangt heeft automatisch recht op de jonggehandicaptenkorting. Heeft u wel recht op de Wajong uitkering maar ontvangt u een andere uitkering of werkt u? Dan heeft u ook recht op de jonggehandicaptenkorting. De korting bedraagt € 708. Vanaf het moment dat u de 65 jaar bent vervalt het recht op de jonggehandicaptenkorting en krijgt u recht op de ouderenkorting.

Ouderenkorting
Is uw verzamelinkomen, het inkomen uit box 1, box 2 en box 3, niet hoger dan € 35.450? Dan heeft u recht op de heffingskorting voor ouderen. De ouderenkorting bedraagt € 1.032 en geldt als u de AOW-leeftijd bereikt heeft op 31 december 2012.
Als uw verzamelinkomen net iets hoger ligt dan deze € 35.450, laat dan eens doorrekenen of het voor u aantrekkelijk is om bijvoorbeeld een gift te doen zodat u alsnog kunt profiteren van de ouderenkorting. Tip: wanneer uw verzamelinkomen bijvoorbeeld door toedoen van uw box 3 vermogen net boven de grens van € 34.857 uitstijgt en u heeft een fiscale partner, deel het voordeel uit sparen en beleggen dan toe aan de minstverdienende partner.

Alleenstaande ouderenkorting
Als u recht heeft op een AOW uitkering voor alleenstaanden, dan heeft u automatisch ook recht op de alleenstaande ouderenkorting. De alleenstaande ouderenkorting bedraagt € 429.

Werkbonus
U bent geboren in 1949, 1950, 1951 of 1952. Uw inkomen bedraagt meer dan € 17.139 maar niet meer dan € 33.326. 

Arbeidsinkomen meer dan... Arbeidsinkomen niet meer dan... Werkbonus
- € 17.139 geen
€ 17.139 € 19.041 57,763 % x 
(arbeidsinkomen - € 17.139)
€ 19.041 € 22.852 € 1.100
€ 22.852 € 33.326 € 1.100 - 10,502% x (arbeidsinkomen - € 22.852)
€ 33.326 - geen

Levensloopverlofkorting
Doet u mee aan de levensloopregeling en heeft u een periode van verlof opgenomen? Dan heeft u recht op een korting. Voor elk jaar dat u heeft deelgenomen aan de levensloopregeling, bedraagt de korting maximaal € 205. Vanaf 2012 bouwt u geen nieuwe levensloopverlofkorting op.

Let op!
 De levensloopregeling is per 1 januari 2013 afgeschaft. Er geldt wel een overgangsrecht. Dit betekent dat deelnemers met een saldo van ten minste € 3.000 op 31 december 2011 via de levensloopregeling kunnen blijven sparen voor de financiering van onbetaald verlof. Vanaf 2012 kunnen zij alleen geen levensloopverlofkorting meer opbouwen.

Ouderschapsverlofkorting
Bent u vader of moeder van jonge kinderen? Dan heeft u recht op ouderschapsverlof. Neemt u dit verlof op dan kunt u recht hebben op de ouderschapsverlofkorting. Deze korting bedraagt maximaal € 4,24 per uur dat u verlof opneemt.

Let op! Gaat u in het jaar nadat u recht had op de ouderschapsverlofkorting meer verdienen? Dan heeft u geen recht op deze korting. De korting is maximaal het verschil tussen het salaris van het belastingjaar en het jaar voorafgaande aan het belastingjaar.

Heffingskorting groene beleggingen
Belegt u in groene beleggingen? Dan heeft u recht op een heffingskorting. Er geldt een vrijstelling voor de vermogensrendementsheffing van € 56.420 per belastingplichtige. Bovendien bestaat er een heffingskorting over het ingelegde bedrag tot deze maximale vrijstelling. Voor 2013 geldt een aanvullende heffingskorting van 0,7%. In een recente uitspraak is bepaald dat deze heffingskorting voor de komende jaren blijft gelden.

Ga voor meer informatie over de heffingskortingen en de voorwaarden naar de site van de Belastingdienst.

Anderen bekeken ook...
Alleenstaande ouderkorting na een scheiding
Hoe werkt de vrijstelling in box 3?
Hoger nettoloon met loonheffingskorting
 
Thumbs up 525 Thumbs down 80 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

Terug naar overzicht

Wat kost de btw-verhoging mij?

De btw is omhoog gegaan. Wat betekent dit nu precies voor de consument?

Schenken? Even over denken

Hoe werk het fiscaal precies met schenken? de ING belt u direct en geeft antwoord op uw vragen.

Test uw financiële kennis

Benieuwd naar uw financiële kennis? Doe de FQ-test met vragen over wonen, sparen, beleggen en verzekeren.

Financieel fit

Financieel fit is uw geldzaken op orde hebben én houden. Nu, en met het oog op de toekomst.

ING is supporter van spaarders

Waar u ook voor spaart, de ING support u op alle mogelijke manieren. Met slimme tools, deskundig advies en leuke acties....

Test uw financiële kennis

Benieuwd naar uw financiële kennis? Doe de FQ-test met vragen over wonen, sparen, beleggen en verzekeren.