BelastingenWijzigingen in de AWBZ

Stuur deze pagina door:

sluit
Annuleren

Wijzigingen in de AWBZ

Aanleiding om uw vermogen alvast over te dragen?

Thumbs up 224 Thumbs down 17 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

Met ingang van 2013 gelden er nieuwe regels voor de eigen bijdrage aan de bijzondere ziektekosten die via de AWBZ worden vergoed. De veranderingen kunnen vervelende gevolgen hebben voor wie langdurige zorg ontvangt en wel vermogen heeft, maar slechts een laag inkomen. Wat kunt u doen?

Wat is de AWBZ?
Nederlanders zijn via de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) automatisch verzekerd tegen de hoge kosten van langdurige of buitengewone zorg. Wanneer men door ziekte of een handicap afhankelijk wordt van hulp, worden de kosten van langdurige zorg thuis of in een zorginstelling, zoals een verpleeg- of verzorgingstehuis, vergoed uit de AWBZ. Om in aanmerking te komen voor dergelijke zorg heeft men een indicatie nodig. Ook is er sprake van een verplichte eigen bijdrage.

Wijziging 2013: ook vermogenstoets
Op 1 januari 2013 is de zogenaamde vermogensinkomensbijtelling ingevoerd. Voor personen met een eigen vermogen wordt de eigen bijdrage voor de AWBZ-zorg verhoogd. Voorheen was er alleen sprake van een inkomenstoets. Vanaf 1 januari 2013 is er ook een vermogenstoets. Voor personen die een vermogen hebben dat groter is dan het heffingsvrij vermogen in box 3 (€ 21.139 voor alleenstaanden en € 42.278 voor gehuwden/fiscale partners) en die gebruikmaken van AWBZ-zorg, geldt een bijtelling: de eigen bijdrage. De verhoging komt boven op de vermogensrendementsheffing die u nu al betaalt als u een vermogen heeft dat groter is dan de geldende vrijstellingen. De vermogenstoets houdt in dat u een extra bijdrage betaalt over 8% van uw box 3-vermogen.

Vaststelling eigen bijdrage
Hoe hoog de eigen bijdrage is, hangt af van het inkomen, de leeftijd en de gezinssituatie en van de vraag of men in een AWBZ-instelling verblijft of thuis de AWBZ-zorg ontvangt. De berekening van de eigen bijdrage in de AWBZ verandert en wordt eenvoudiger. In de berekening vervallen onder andere de ouderentoeslag en de Wajongtoeslag. Ook de Wtcg-korting wordt afgeschaft. Voor deze aftrekposten komt 1 aftrek in de plaats. De hoogte van de aftrek is afhankelijk van het recht op AOW.

Op de website van CAK kunt u een proefberekening maken voor uw eigen bijdrage in 2014.

Piepgrens
Uitgangspunt is dat de bewoner van een verpleegtehuis een minimumbedrag aan zak- en kleedgeld dient over te houden, de zogenaamde piepgrens. Deze grens is € 292,94 voor alleenstaanden en € 455,63 voor gehuwden. De vermogensinkomensbijtelling wordt berekend over het peiljaar: het tweede kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de verzekerde zijn aanspraak op zorg tot gelding brengt.

Gevolgen nieuwe maatregel
Wat zijn de gevolgen van deze nieuwe maatregel voor degenen die in een AWBZ-instelling verblijven en een vermogen hebben dat groter is dan het heffingvrije vermogen in box 3? Het vermogen zal in de komende jaren aanmerkelijk afnemen. Van een vermogen van ongeveer € 100.000 is na 3 jaar nog circa 80% over en na 10 jaar nog circa 50%. De bijtelling is aanzienlijk. U betaalt om te beginnen al 1,2% vermogensrendementsheffing over het niet-vrijgestelde vermogen en vervolgens wordt er ook nog eens 8% van het niet-vrijgestelde vermogen bij uw belastbare inkomen opgeteld.
Let op: de eigen bijdrage bedraagt maximaal € 2,189,20. Gezien het huidige rendement van 1% tot 2% op bijvoorbeeld een spaarrekening, betekent dit dat men hoe dan ook op zijn vermogen gaat interen. De (toekomstige) erfenis voor de nabestaanden dreigt op die manier 'opgegeten' te worden.

Niet opneembaar vermogen
Ook kunnen er problemen ontstaan als het vermogen uit niet-liquide middelen bestaat, zoals een te koop staande of verhuurde woning. Als een woning niet meer wordt gekwalificeerd als een "eigen woning" in box 1, is op de waarde van die woning ook de inkomensbijtelling van toepassing. De woning wordt dan namelijk gerekend tot het vermogen in box 3. Als het vermogen "vastzit", kan de eigen bijdrage niet uit de betreffende vermogensbestanddelen worden voldaan en kunnen er betalingsproblemen ontstaan.

Oplossingen
Door middel van testamenten en/of schenkingen kunnen de gevolgen van de eigen bijdrage aan de AWBZ mogelijk worden beperkt.

Testament
De wet en vele testamenten kennen een regeling die ervoor zorgt dat de langstlevende alle bezittingen van de nalatenschap krijgt, onder de verplichting dat de langstlevende alle schulden voor zijn rekening neemt. De kinderen krijgen dan een vordering op de langstlevende, die pas na diens overlijden opeisbaar is. In een testament kunnen extra opeisbaarheidsclausules worden opgenomen, bijvoorbeeld dat de vordering van het kind op de langstlevende opeisbaar wordt als de langstlevende een vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet voldoen voor de AWBZ-zorg. Daarnaast kan in het testament worden bepaald dat de langstlevende de vordering vrijwillig kan aflossen. Op grond van deze testamentaire bepalingen mag het kindsdeel dan worden uitgekeerd, waardoor het vermogen afneemt. Als beide ouders gelijktijdig in een AWBZ-instelling worden opgenomen, biedt een testament helaas echter geen uitkomst.

Schenkingen
Schenken is het overdragen van vermogen tijdens het leven. Door te schenken kan een besparing op de erfbelasting worden bereikt, doordat de vermogensbestanddelen die zijn overgedragen geen deel meer uitmaken van het bij overlijden te vererven vermogen. Wat al is geschonken, behoort niet meer tot de nalatenschap van de schenker. Het schenken heeft bovendien een gunstig effect voor de vermogensbijtelling, die lager wordt doordat het vermogen afneemt.

Hoe kunt u schenken?
Schenken kan men doen door geld over te maken aan bijvoorbeeld de kinderen. Het is ook mogelijk om te schenken zonder dat er geld aan te pas komt. Voor deze zogenaamde papieren schenking kan bijvoorbeeld worden gekozen als ouders geen liquide middelen beschikbaar hebben, bijvoorbeeld wanneer het vermogen in het huis of in het bedrijf zit. Of wanneer ouders graag nog de beschikking willen houden over hun vermogen omdat zij hun oudedagsvoorziening in eigen beheer willen houden. Een schenking op papier vindt plaats in de vorm van een schuldigerkenning door de ouders van een geldsom aan hun kinderen of kleinkinderen, welke geldsom pas opeisbaar is bij het overlijden van de schenker(s). De kinderen of kleinkinderen krijgen dan dus een niet-opeisbare vordering op hun ouders of grootouders.

Voorwaarden papieren schenking
Aan de papieren schenking zijn enkele voorwaarden verbonden:

  • De schuldigerkenning moet worden vastgelegd in een notariële akte.
  • Er zal door de ouders over de schuld jaarlijks een rente van 6% moeten worden vergoed aan de kinderen of kleinkinderen; deze rentebetaling doet  het vermogen verder afnemen.

Schenking opeisbaar maken
De vordering is opeisbaar bij overlijden, maar kan bovendien opeisbaar worden gemaakt in het geval dat de schenker een vermogensafhankelijke eigen bijdrage moet voldoen voor de AWBZ-zorg.

Dubbel effect
Door enkele jaren achtereen een schenking op papier te doen, realiseert men mogelijk dus, dankzij een afnemend vermogen, niet alleen een besparing op de erfbelasting, maar ook een lagere bijtelling voor de AWBZ.

Anderen bekeken ook...
Geldt er een vermogenstoets bij opname in een verzorgingstehuis?
Ziektekosten aftrekbaar van de belasting
Hoe kan ik voorkomen dat mijn ouders hun huis “op moeten eten”?
 
Thumbs up 224 Thumbs down 17 Dank voor uw stem

Ik vond dit artikel nuttig

Ik vond dit artikel niet nuttig

Verzekerde

De verzekerde is degene van wiens in leven zijn of van wiens overlijden de uitkering afhankelijk is. De verzekerde is daarom altijd een natuurlijk persoon.

Lees meer

Eigen beheer

Eigen beheer binnen de pensioenwet staat voor het reserveren van een pensioen binnen de eigen onderneming.

Lees meer
Terug naar overzicht

Antwoord van de dag

Annemarie van Gaal en een team geven antwoord op financiële vragen. Bekijk de antwoorden of stel uw vraag.

Schenken? Even over denken

Hoe werk het fiscaal precies met schenken? de ING belt u direct en geeft antwoord op uw vragen.

Artikelen over belastingen

Hulp nodig bij uw belastingvragen? De rubriek 'Belastingen' geeft u inzicht in mogelijke aftrekposten en kortingen.

Financieel fit

Financieel fit is uw geldzaken op orde hebben én houden. Nu, en met het oog op de toekomst.

ING is supporter van spaarders

Waar u ook voor spaart, de ING support u op alle mogelijke manieren. Met slimme tools, deskundig advies en leuke acties....

Test uw financiële kennis

Benieuwd naar uw financiële kennis? Doe de FQ-test met vragen over wonen, sparen, beleggen en verzekeren.